Trakt Królewski

Trakt Królewski to licząca około 11 km długości trasa prowadząca od Placu Zamkowego do Wilanowa. Jest wielką atrakcją turystyczną stolicy, wzdłuż tej trasy bowiem stoi większość zabytkowych budowli miasta. Przez wieki po trakcie tym kursowali między swoimi siedzibami królowie, potem prezydenci. Niektóre z tych siedzib - np. Pałac w Wilanowie - uchroniły się od zniszczeń tylko dzięki temu, że podczas okupacji służyły Niemcom za kwatery. Inne zostały po wojnie pieczołowicie odbudowane i dziś świadczą dumnie o bogatej historii stolicy.

Palac Staszica, Warszawa

Zwiedzanie starej Warszawy i obiektów przy Trakcie powinno się w zasadzie zacząć od Starego i Nowego Miasta oraz Barbakanu. Warto też przejść ulicą Długą do placu Krasińskich, jednego z ładniejszych w mieście, i zobaczyć pomnik Powstania oraz nowy gmach sądu. 

Uniwesytet warszawski    Stare Miasto    u Bliklego
Powracając na Trakt, na Krakowskim Przedmieściu, minąwszy pomnik Mickiewicza, zbliżymy się wkrótce do pałacu prezydenckiego oraz szeregu innych magnackich niegdyś pałaców. Nowy Świat z pewnością wciągnie nas do swoich kafejek i sklepów, ale na trakcie pozostało jeszcze wiele atrakcji. Dalej bowiem czekają na nas pałace: Ujazdowski, oraz kompleksy pałacowo-ogrodowe Łazienki i Wilanów.


Copyrights © Warszawa.com All Rights Reserved - ScandNet.com Production