Kościoły

Archikatedra św. Jana Chrzciciela
Położona na Starówce (przy ulicy Śwętojańskiej) katedra jest najstarszym gotyckim kościołem w mieście. Tutaj odbywały się koronacje królów, tutaj król Stanisław August Poniatowski zaprzysiągł Bogu i narodowi Konstytucję 3 maja. Podczas powstania warszawskiego katedra została niemal doszczętnie zniszczona.
W podziemiach katedry znajdują się m.in. groby książąt mazowieckich oraz króla Stanisława Augusta. Spoczywa tam także Henryk Sienkiewicz i Gabriel Narutowicz.

 
Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski
Kościół Matki Boskiej Królowej Polski (Matki Boskiej Łaskawej) należy do kompeksu budynków dawnej szkoły pijarów, które obecnie są siedzibą kapelana Wojska Polskiego, a świątynia pełni funkcję katedry polowej Wojska Polskiego (kościół garnizonowy). Sam kościół powstał pod koniec XVII wieku; jego wygląd wielokrotnie podlegał zmianom. Po powstaniu listopadowym władze carskie zamieniły kościół w cerkiew, ogołociwszy uprzednio wnętrza. Podczas powstania warszawskiego, tak jak i w wielu innych kościołach, mieścił się tu szpital polowy.
Kościół znajduje się na ulicy Długiej, zaraz przy placu Krasińskich.


Kościół św. Anny
Po czątki tego kościoła sięgają roku 1454 roku. Został ufundowany dla zakonu bernardynów przez księżną Annę, żonę ostatniego z książąt mazowieckich i miał wówczas styl gotycki. W XVII i XVIII wieku był wielokrotnie przebudowywany, m.in. przez Ch.P. Aignera i S. Kostkę Potockiego.

Ma obecnie bardzo bogate barokowe wnętrze i barokowo-klasycystyczną fasadę. Dzwonnica (która jest jednocześnie wieżą widokową) jest w stylu późnego renesansu. Kościół jest od 1928 roku kościołem akademickim. Stoi u wylotu placu Zamkowego, na Krakowskim Przedmieściu. Jest zabytkiem klasy I.


Copyrights © Warszawa.com All Rights Reserved - ScandNet.com Production