Cmentarz Żydowski

Cmentarz Żydowski   Cmentarz żydowski

Cmentarz ten, który nie został zniszczony przez hitlerowców, jest jednym z największych cmentarzy żydowskich na świecie. Założono go w 1806 roku; na powierzchni ponad 33 ha spoczywają zwłoki około ćwierć miliona osób – w tym wielu rabinów i cadyków.
Na cmentarzu tym spoczął między innymi Ludwig Zamenhof, twórca esperanta oraz pisarz Julian Stryjkowski.

Cmentarz zamknięty jest w piątki oraz w dni świąt żydowskich. Od mężczyzn, przebywających na terenie cmentarza, wymaga się, aby przykryli głowę.
Wstęp 4 pln.


Copyrights © Warszawa.com All Rights Reserved - ScandNet.com Production